Studium pro ředitele škol a školských zařízení – kombinované

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:12. 09. 2024 – 30. 04. 2025
Místo konání:ONLINE
Cena:13900 Kč za seminář

 

1. Výuka (104 vyuč. hodin online)

  • Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
  • Pracovní právo
  • Financování školy
  • Organizace školy a pedagogického procesu

2. Stáž (15 vyuč. hodin)

  • Stáž ve školách nebo školských zařízeních

3. Zakončení kurzu – závěrečná zkouška (online)

Zkouška se skládá z obhajoby závěrečné písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých modulů, pohovoru o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a z ověření získaných znalostí před komisí.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času