ČJ 349 Jak na čtenářské dílny? – webinář 22.05.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:22. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Osnova akce 1. blok ( 90 minut) Úvod, cíle webináře, představení lektora, představení účastníků Mapování reality ze strany účastníků, sdílení zkušeností Máme otázky PROČ se tématem zabývat a JAK na to Význam čtení s porozuměním Čtenářské dovednosti, čtenářské cíle   2. blok ( 90 minut) Čtenářská gramotnost x klíčové kompetence Proč zavádět čtenářské dílny do výuky Video ze čtenářské dílny vč. analýzy   3. blok ( 90 minut) Ukázka jiné čtenářské dílny (video) vč. analýzy Struktura čtenářské dílny   4. blok ( 90 minut) Pravidla čtenářských dílen Doporučení k zařazování čtenářských dílen Zdroje Burza nápadů, doporučení Reflexe webináře – vůči cílům a vůči otázkám Závěr

Doplňující informace:

Cíl akce:Každý účastník by měl umět: •          vyjmenovat příležitosti, jak čtenářské dílny přispívají k inkluzi •          vlastními slovy popsat, jak by měla probíhat čtenářská dílna a proč •          pojmenovat alespoň 5 metod vhodných do čtenářských dílen s ohledem na to, jaké čtenářské dovednosti se přitom rozvíjejí •          naplánovat konkrétní čtenářskou dílnu •          pojmenovat další příležitosti směřující k rozvoji čtenářství
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně