Využití cvičebních pomůcek a pohybových her v rámci zdravotní tělesné výchovy v MŠ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:19. 04. 2024
Cena:1350

 
Cílem této vzdělávací akce je osvojení pravidel a postupů při zavádění zdravotní tělesné výchovy v rámci denního režimu v mateřské škole. Budou vám představeny možnosti cviků a jejich varianty. Po absolvování programu vhodně zařadíte jednotlivé prvky zdravotní tělesné výchovy do denního režimu dětí v mateřské škole.

Obsah kurzu v bodech:

  • Představení jednotlivých cvičebních pomůcek a jejich specifikace a význam vzhledem k potřebám zdravotní tělesné výchovy
  • Možné varianty využití cvičebních pomůcek při uvolňovacích, protahovacích a posilovacích cvičení
  • Možné varianty využití cvičebních pomůcek při dechových a relaxačních cvičení
  • Vysvětlení principů pohybových her pro děti ve věku 3-5 let
  • Možnosti zapojení prvků zdravotní tělesné výchovy do pohybových her
  • Využití cvičebních pomůcek do pohybových her

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ