Praha: Prezenční kurz 16 VH nebo 2×8 VH: Konstruktivistická výuka chemie na ZŠ a VG (4.-5.10.2024)

Pořádá Vzdělávací institut LETEC Learning and Teaching Centre

Termín:04. 10. 2024 – 05. 10. 2024
Místo konání:Praha, Středočeský
Cena:4900 Kč za seminář

 
Prakticky laděný seminář naplněný chemickými aktivitami ve stylu konstruktivistické výuky. Čekají nás úlohy teoretické i praktické, BOV, kooperativní a skupinové učení, bezpečnost práce, vybrané aktivizační metody (práce s textem, vrstevnické učení, INSERT (pro práci s texty i videi), kostka, párové učení) – jejich teoretická východiska a aplikace na konkrétní tematické celky (VH) při výuce chemie (výběr učiva, vhodné metody, provádění reflexe s žáky), vedení portfolií a mnoho dalšího 🙂

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem dvoudenního semináře je aktivní formou seznámit učitele chemie s konstukrivistickým přístupem a představit konkrétní aktivity do hodin (teoretické i praktické).
Kontaktní email:info@institut-letec.cz
Kontaktní tel.:792 429 385
Typ akce:seminář
kurz
Oblast:člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
Cílová skupina:učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
Příloha:Stáhnout