Webinář: Teorie relativity, génius Einstein a revoluce ve fyzikálním smýšlení

Pořádá Vzdělávací institut LETEC Learning and Teaching Centre

Termín:15. 04. 2024 – 27. 05. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:2200 Kč za seminář

 
Teorie relativity je základním pilířem (nejen) teoretické fyziky. Pojem, že je něco „relativní“ používáme dnes a denně. Co to ale znamená ve fyzice? Jaký je rozdíl mezi speciální a obecnou relativitou? Umožňují fyzikální zákony cestovat v čase? Náš vesmír je prý čtyřrozměrný, tak kdepak je ten čtvrtý rozměr? Začněme hezky od pana Newtona, provrtejme klasickou mechaniku jako ementál a nechme toho blázna z patentového úřadu, aby nám ji spravil. Odpovíme na otázku, proč Einsteinovi trvalo 10 let než speciální relativitu zobecnil, a neopomeneme se na jednoho z největších géniů všech dob podívat také očima nefyzika jako na člověka – pacifistu a humanistu, milovníka žen, filosofa, otce atomového věku (?) nebo občana podezřelého z „neamerických“ a komunistických aktivit.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem akce je seznámit učitele s přehledem díla Alberta Einsteina a nastínit filosofii a základní myšlenky teorie relativity.
Kontaktní email:info@institut-letec.cz
Kontaktní tel.:792 429 385
Typ akce:seminář
kurz
Oblast:člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
Poznámka:Webinář zahrnuje 3 online setkání vždy od 16:00 do 18:00 hod.: 15.4., 6.5. a 27.5.2024.