PP 577 Řešení problémových a náročných situací ve škole 18.06.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:18. 06. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Interaktivní přednáška se zapojením všech účastníků, teoretické zásady s navazujícím nácvikem. Výklad podpořený prezentací v MS Power Point, individuální práce, sebezkušenostní techniky, práce ve skupinách, hraní rolí, zpětná vazba, reflexe provedených aktivit, testy, výtvarné techniky, diskuze, příklady z praxe, opakovaná cvičení,  rady a doporučení ke zlepšení 1.blok v rozsahu 2 vyuč.hodin   Základní faktory, které se na vzniku problému podílejí Nedorozumění a proč vzniká, úskalí komunikace Psychologické strategie zvládání konfliktních  a problémových situací Negativní a pozitivní aspekty konfliktu   2.blok v rozsahu 2 vyuč.hodin   Přístup ke konfliktu a styly jednání v konfliktních situacích Transakční analýza (TA) a její využití pro efektivní zvládání komunikace s druhými Jak vnímám sebe sama a svou roli   3.blok v rozsahu 2 vyuč.hodin   Jak se bránit agresi Jak jednat s rozčíleným člověkem Jak zvládnout vlastní negativní emoce Základní strategie a praktické postupy v náročných  situacích   4.blok v rozsahu 2 vyuč.hodin Typologie osobnosti – jak jednat s jednotlivými typy lidí Rozbor problémových situacích  přednesených účastníky Základní orientace ve vlastních zdrojích a strategiích zvládání náročných komunikačních situací

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz je zaměřen na rozvíjení komunikačních kompetencí , v průběhu kurzu se pracovníci seznámí s různými typy náročných komunikačních situací, naučí se způsoby, jak jim předcházet a zároveň, jak se zachovat, pokud nastanou. Kurz vede pracovníky k tomu, aby se uměli vyvarovat nedorozumění s žáky, rodiči,  či kolegy a v případě, že dojde ke konfliktu, jej uměli řešit tak, aby byly s výsledkem spokojené (nebo alespoň srozuměné) všechny strany konfliktu. Osvojí si také praktické techniky, které mohou využít při zvládání intenzivních emocí v komunikaci a to jak u sebe, tak u svých komunikačních partnerů.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
výchovní poradci
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ