WEB 235 Technology in the classroom – webinář 19.04.2024, 08:30–15:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:19. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
V tomto semináři se zaměříme  na využití technologií při výuce ve škole i doma. Budeme používat, prozkoumávat, diskutovat a sdílet nejrůznější weby a aplikace, které mohou být užitečné pro studenty i učitele při výuce angličtiny v různých úrovních pokročilosti (od začátečníků po pokročilé) studentů středních škol a VOŠ. Osnova akce Přehled zdrojů užitečných k plánování lekcí (90min) Zde se podíváme na různé online zdroje, které mohou učitelé použít k plánování lekcí pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů. Podíváme se na různé stránky a také je budeme sdílet a diskutovat o nich. kde učitelé najdou materiály a/nebo pracovní listy, které jim pomohou naplánovat hodiny. Englishgrammar.org. ESLpartyland.com. iteslj.org/questions ESLvideo.com PinkMonkey.com BrightHub.com Dictionary.com UsingEnglish.com https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ UsingEnglish.com TEFL.NET Lanternfish ESL ThoughtCo BusyTeacher English Is a Piece of Cake. google suite …. Technologie zaměřené na slovní zásobu (45 min):  weby, aplikace, online, aktivity využívající technologie,… Zde se podíváme na různé webové stránky, aplikace, online hry a aktivity využívající technologie, které lze použít ve třídě i mimo ni k usnadnění učení slovní zásoby pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů. WordDynamo Spin&Spell LearningChocolate. MyVocabulary Vocabulary.com EnglishMediaLab ESLGamesWorld Cambridge.org quizelt bamboozle …. Technologie zaměřené na gramatiku (45 min) Zde se podíváme na různé webové stránky, aplikace, online hry a aktivity využívající technologie, které lze použít ve třídě i mimo ni k usnadnění výuky gramatiky pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů. Purdue Online Writing Lab Grammar Exercises from the University of Bristol’s Faculty of Arts Grammar Monster UsingEnglish.com Edufind.com Oxford Dictionaries British Council Cambridge Apps …. Technologie zaměřené na produkci mluveného slova (45min) Zde se podíváme na různé webové stránky, aplikace, online hry a aktivity využívající technologie, které lze použít ve třídě i mimo ni k usnadnění mluvení v angličtině pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů. ESL Conversation Questions FluentU My Speech Class ESL Fast English Media Lab ESL Gold …. Technologie zaměřená na produkci psaného slova (45 min) Zde se podíváme na různé webové stránky, aplikace, online hry a aktivity využívající technologie, které lze použít ve třídě i mimo ni k usnadnění psaní v angličtině pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů. British Council Agenda Web 5 Minute English English-online.org.uk ESLfast ESL-Lounge My English Pages Iteslj.org … Technologie zaměřená na čtení s porozuměním (45 min) Zde se podíváme na různé webové stránky, aplikace, online hry a aktivity využívající technologie, které lze použít ve třídě i mimo ni k usnadnění čtení v angličtině pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů. Starfall. Learn English Using Online Resources English Media Lab Homepage American English Resources International Children’s Digital Library ESL Videos ManyThings.org LearnEnglish Kids …. Technologie zaměřená na poslech (45 min) Zde se podíváme na různé webové stránky, aplikace, online hry a aktivity využívající technologie, které lze použít ve třídě i mimo ni k usnadnění poslechu v angličtině pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů. Randall’s ESL Cyber Listening Lab ESLKidslab.com LyricsTraining LyricsGaps StoryCorps TED Talks All Ears English

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé cizích jazyků (angličtina) získají hlubší povědomí o možnostech využití techniky pro výuku angličtiny. Dalším cílem je rozšířit si repertoár o zábavné hry, webové stránky, aplikace a technologie, které mohou ihned prakticky využít se svými žáky ve výuce a oživit si tak výuku.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně