Hry na školy v přírodě a pobytové akce

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:07. 05. 2024
Místo konání:Praha
Cena:2150 Kč za seminář

 

Účastníci kurzu si prostřednictvím zážitkové pedagogiky a metodických pokynů vyzkouší nejrůznější aktivity a hry, realizovatelné dále v jejich vlastní praxi. Tento soubor námětů pro aktivity a herní principy mohou dále libovolně rozvíjet a inovovat na základě vlastních zkušeností.  

Blok č. 1 – Icebreakery a kontaktní hry Icebreakery (nebo také ledolamy) jsou zaměřené na seznámení účastníků, na získání informací o vlastnostech a zájmech jednotlivců, hry zaměřené na učení jmen. Jsou jednoduché, mají krátké trvání. Jsou využitelné hlavně na začátku akcí, při seznamování nových skupin. Mají uvolnit napětí účastníků, kteří se navzájem neznají. Kontaktní hry (také se jim říká zahřívací hry) slouží k naladění skupiny na další program. Při těchto hrách dochází k fyzickému kontaktu hráčů, jenž napomáhá budování vzájemné důvěry a zbavuje ostychu.  

Blok č. 2 – Hry založené na principu známých deskových her Převedení deskových her do terénu. Hry pracují s aplikací již známých pravidel a s využitím materiálu z těchto her.  

Blok č. 3 – Hry zaměřené na týmovou spolupráci Hry a aktivity, během nichž řeší účastníci nejrůznější problémy, k jejichž vyřešení je nutná spolupráce všech.  

Blok č. 4 – Pohybové hry Hry s jednoduchými pravidly založené na radosti z pohybu, hry rozvíjející základní pohybové schopnosti a dovednosti.  

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem školení je seznámit účastníky prostřednictvím jejich vlastního prožitku s hrami a aktivitami využitelnými na školách v přírodě, na školních akcích a sportovně-branných kurzech. Nedílnou součástí je i vzájemná inspirace osvědčenými metodami a formami práce, nevšedními nápady, zisk dalších zkušenosti a námětů pro vlastní práci.   Absolvent školení umí, dovede:

  • pracovat s vlastními prožitky;
  • prezentovat vlastní prožitky i úspěšnou činnost před ostatními;
  • naslouchat názorům a postojům druhých týkajících se přímé práce s dětmi;
  • podněcovat k otevřené komunikaci o vlastních potřebách a problémech;
  • připravit a realizovat hry pro libovolnou skupinu, nemá problém se zpětnou vazbou;
  • samostatně vytvořit a zrealizovat hru;
  • pracovat s vlastním nápadníkem her, aktivit a činností;
  • vyhledat hry, aktivity a činnosti z nejrůznějších zdrojů a využívat je při práci s dětmi

   

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času