Webinář: Moderní pohled na makronutrienty ve výuce na ZŠ a SŠ

Pořádá Vzdělávací institut LETEC Learning and Teaching Centre

Termín:20. 03. 2024 – 09. 05. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:2200 Kč za seminář

 
Pojďte se podívat pod pokličku přírodním látkám – lipidům, sacharidům, bílkovinám, vitamínům, hormonům, enzymům a nukleovým kyselinám. Webinář je veden učitelem-didaktikem (pestré a konkrétní pojetí tématu ve výuce na ZŠ a SŠ) a lékařem (přednáško-diskuse na téma vliv stravovacích návyků a životního stylu na lidské zdraví, civilizační choroby, alternativní výživové směry apod.). Vhodné zejména pro učitele Bi/Př, CH, VkZ na ZŠ a SŠ. Součástí webináře jsou i laboratorní úlohy ve stylu badatelsky orientované výuky s důrazem na mezipředmětové vztahy.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem akce je pedagogům prakticky představit aktuální pohled na životní styl a stravování (přírodní látky) a předat i paletu pestrých laboratorních úloh na dané téma.
Kontaktní email:info@institut-letec.cz
Kontaktní tel.:792 429 385
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně