IT 43 Jak jednoduše oživit klasickou prezentaci interaktivními prvky a zvýšit motivaci studentů 14.06.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:14. 06. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Během semináře budou nastíněny nové možnosti prezentace učiva skrze technologie. Účastník bude seznámen s aplikacemi, které jsou vhodným prostředkem pro zvýšení interaktivity prezenční i distanční výuky a zvýšení motivace žáků i vyučujících. Zejména pak s aplikací Nearpod. První část semináře je věnována motivaci žáka ke studiu a možnostem jejího pozitivního ovlivnění pomocí vhodného použití technologií a aplikací. Zmíněna bude také motivace učitele při výuce za použití technologií. V hlavní části semináře se zaměříme na aplikaci Nearpod jako hlavní prostředek k obohacení prezentací o interaktivní prvky. Účastníci poznají aplikaci Nearpod a její možnosti nejprve z pohledu žáka. Bude jim prezentována vzorová lekce vytvořená v programu MS PowerPoint obohacená o ankety, kvízy, otevřené otázky, virtuální prohlídky apod. vytvořené skrze aplikaci Nearpod. Zároveň uvidí aplikaci z pohledu vyučujícího a její možnost nahlédnout do práce žáků a okamžitě jim poskytnout zpětnou vazbu. V další části si budou účastníci moci vyzkoušet vytvoření vlastní lekce a ve dvojicích cvičně otestovat funkčnost aplikace. Posluchači budou následně seznámeni s funkcí „Reports“, která jim po vyučovací hodině umožní nahlédnout do výsledků jednotlivých žáků a případně jejich počínání ohodnotit. V poslední části semináře se účastník seznámí s možností vytvoření prezentace v aplikaci Google Slides s integrací aplikace Nearpod. Dále bude seznámen s možnostmi virtuální tabule a jejím využitím v prezenční i distanční výuce. Závěrečná část bude věnována diskuzi a použití ostatních aplikací ve výuce a jejich případnému spojení s aplikací Nearpod. Žák a motivace k výuce (45 minut) Aplikace Nearpod – teoretická část (90 minut) Seznámení s aplikací Ukázka vzorové lekce Popis funkcí Ukázka integrace s ostatními aplikacemi Aplikace Nearpod – praktická část (90 minut) Praktické vytvoření interaktivní lekce z klasické PowerPoint prezentace Otestování funkčnosti lekce ve dvojicích Seznámení s funkcí Reports Nearpod a Google Slides (45 minut) Integrace aplikací a ukázka vytvoření lekce ve Slides jako náhradě za MS PowerPoint Virtuální tabule a její využití (30 minut) Tipy na ostatní aplikace k obohacení výuky (60 minut)

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník bude seznámen s možnostmi výuky, které nabízí současné technologie, zejména s aplikací Nearpod, a naučí se využívat její funkce tak, aby byl schopen vytvořit plnohodnotnou vyučovací hodinu obohacenou o interaktivní prvky. Účastník se tak naučí maximálnímu využití technologií, které mu jeho škola nabízí. Účastník získá přehled o alternativách k MS PowerPoint a jejich využití pro online spolupráci žáků.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně