„Přijdu na to sám“ – rozvoj polytechnických kompetencí v předškolním vzdělávání

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:22. 10. 2024
Cena:1350

 

"Inspirujte se jednoduchými pokusy a inovativními metodami pro posílení kompetencí a rozvoj kreativity v předškolním vzdělávání."

Popis kurzuTento kurz je zaměřen na rozvoj polytechnických a dalších schopností dětí prostřednictvím hry a manipulace s předměty. Naučíte se, jak vytvářet podnětné prostředí pro dětské aktivity, včetně "pokusnických koutků" a použití různých pomůcek.

V rámci kurzu se budeme zabývat významem a metodami provádění pokusů a "objevů", včetně inspirace z různých vědních oblastí, základních principů, přínosů a možných rizik. Kurz také poskytneme vhled do vytváření jednoduchých prekonceptů v předškolním věku a používání inovativních principů v polytechnickém vzdělávání.

Dále se seznámíte s některými formami formativního hodnocení a významem práce s chybou. Praktická cvičení zahrnují práci s těžištěm předmětů, nosností různých materiálů, poznávání vlastností materiálů a další. Podíváme se také na plánování a diferenciaci cílů činností podle individuálních možností a zájmů dětí.

Cíl kurzuProstřednictvím jednoduchých pokusů, s využitím běžně dostupných materiálů a pomůcek inspirovat předškolní pedagogy k posilování polytechnických i obecných kompetencí dětí (zejména kompetence k učení, řešení problémů) v kontextu RVP PV. 

Pokusy lektor prezentuje prostřednictvím videokamery nebo používá videonahrávky pokusů.

Posílit zájem o využívání inovativních metod práce a hodnocení v předškolním vzdělávání,  vyzkoušet si některé metody formativního hodnocení v on–line prostředí.

Obsah kurzu v bodech

  • Možnosti rozvíjení polytechnických a dalších kompetencí při hře a manipulaci s předměty, režimových činnostech, plánovaných i náhodně vzniklých situacích.
  • Vhodné podmínky pro vlastní činnosti dětí („pokusnické koutky“, pomůcky).
  • Význam a metody pokusů a „objevů“ v aktivitách dětí – inspirace z různých vědních oblastí, základní principy, přínosy, možná rizika.
  • Možnosti, význam a případná rizika vytváření jednoduchých prekonceptů v předškolním věku.
  • Používání inovativních principů (metoda E-U-R) v polytechnickém vzdělávání.
  • Využívání některých forem formativního hodnocení, význam práce s chybou.
  • Praktická cvičení účastníků – například práce s těžištěm předmětů, nakloněnou rovinou, nosností různých materiálů, poznávání vlastností materiálů (magnetismus, rozpustnosti látek), vztlaková síla, zdroje energie, vodivosti materiálů, optika atd.
  • Plánování a diferenciace cílů činností podle individuálních možností a zájmu dětí.

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ