Literatura a film

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:28. 05. 2024
Cena:2390

 
Seminář cílí na výchovu filmového a divadelního diváka, estetickou výchovu, rozvoj kritického myšlení a kultury mluveného projevu.  V nástinu Vám budou prezentovány teoretické poznatky z oblasti literatury a filmu i jejich vzájemné prolínání. Na vybraných ukázkách se názorně seznámíte s možnostmi jejich didaktického využití ve výuce.

Obsah kurzu v bodech:

  • literatura a film – vztah mezi verbálním a audiovizuálním uměním
  • vztah filmu k dalším uměleckým formám
  • motivační potenciál literatury a filmu
  • analýza, interpretace a komparace literárního díla a jeho filmové adaptace
  • film a jeho výrazové prostředky
  • didaktické aplikace – scénář, vypravěč, postavy, hudba, zvuk, kamera, filmový plakát
  • úloha hudby
  • komparace vybraných adaptací

Kurz lze hradit z rozpočtu školy, případně soukromě.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé SOŠ a SOU