Agresivita I – Agrese a agresivní chování u dětí a mládeže

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:19. 04. 2024 – 26. 04. 2024
Cena:2150

 
,,Agresivita bez odporu se stává nakažlivou nemocí.“
– Jimmy Carter

Dětská agresivita je časté téma mezi rodiči i pedagogy. Co takové jednání způsobuje, jak mu předcházet a jak zvládnout agresivního žáka?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás vzdělávací projekt, který se zabývá problémem agrese a agresivního chování u dětí a mládeže. V teoretické části se seznámíte se základními pojmy a literaturou, v praktické části s některými technikami na zvládnutí agresivního žáka. Vyškolíte se na příkladech běžných situací a možností, jak je mohou různí jedinci prožívat. 
Zdokonalíte se v rozpoznávání tzv. spouštěčů (mechanismů, které mohou spouštět agresivní chování). 
Naučíte se chápat příčiny agrese. Skrze znalost příčin agrese se stanete vnímavější i k sociálnímu napětí ve třídě, které by mohlo přerůst v šikanu, a lépe je zvládnete.

Cíl kurzu

Cílem je seznámit pedagogy s typy agresivního chování, jejich příčinami a způsoby, jak je eliminovat formou interaktivních metod. Tyto dovednosti lze využít v běžné práci učitele i v práci třídního učitele se třídou. 

Obsah kurzu v bodech:

  • základní vymezení pojmů agresivita a agrese,
  • projevy agresivního chování,
  • projevy šikany,
  • varianty agresivního chování,
  • klasifikace agresí, 
  • příčiny zvýšeného výskytu agresivního chování u dětí a mládeže,
  • zvládání a řešení agrese,
  • spouštěče agresivního chování,
  • interaktivní metody a metody dramatiky.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga