WEB 217 Jak získat a udržet autoritu učitele. – webinář 23.05.2024, 08:30–15:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:23. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Učitelé si často kladou otázky: jak si udržet autoritu, jak ve třídě zajistit klid, čeho se vyvarovat, jak řešit problematické situace … Někteří učitelé se cítí být přirozenou autoritou a pro některé je těžké získat si pozornost žáků a často s nimi musí bojovat o pozornost a moc. Seminář je určen zejména pro učitele základních, středních a vyšších škol. Zaměřuje se na autoritu učitele, zásady školní hierarchie, efektivní pedagogickou komunikaci a působení na vývoj žáků a studentů. Účastníci se dozví, co je formální a neformální autorita, jak se spolu kombinují a jak je vybudovat a podporovat. Připomenou si vlastnosti a role učitele a jejich důležitost v procesu získávání autority. Seznámí se se základními kázeňskými prostředky, odměnami a tresty a jak je lze využít pro posílení své pedagogické a lidské  autority. V neposlední řadě si také uvědomí a připomenou pravidla efektivní pedagogické komunikace jako nezbytného prostředku pro budování a udržení autority. Poznají, co je potřeba dělat proto, aby je žáci respektovali, kolegové uznávali a rodiče považovali za partnery při rozvoji svých dětí.   Seminář je veden jako interaktivní v kombinaci se cvičeními. Budeme pracovat v diskutovat nad tématy účastníků. Budou realizovány praktické nácviky konkrétních situací z praxe učitelů (např. případové studie zaměřené na řešení obtížných situací v praxi pedagoga, základní pedagogické rozhovory a jednotlivé kompetence učitele).

Doplňující informace:

Cíl akce:Získání sebejistoty při vystupování ve třídě, pedagogické komunikaci a zlepšení dovedností při působení na žáky a studenty. Ztotožnění se se svou rolí ve třídě a uvědomění si, že cílem učitele není pouze předat informace. Osvojení si základních technik podpory motivace žáků a studentů formou pochvaly, konstruktivního pokárání a zpětné vazby. Získání tipů k využití kázeňských prostředků ve školní praxi a posouzení jejich vlivu na tvorbu vlastní autority. Využití adekvátního výchovného pedagogického stylu. Propojení manažerských a pedagogických dovedností a jejich využití při práci ve třídě a ve školní praxi.  
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně