PP 624 Metody aktivního učení – webinář 04.06.2024, 8:30–15:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:04. 06. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Přehled témat: metody práce s textem komunikační a diskusní metody metody objevování a řešení problémů simulace a simulační hry. metody práce s texty a konstruktivismus výukové programy s využitím metod aktivního učení cíle a kritéria hodnocení efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení  

Doplňující informace:

Cíl akce:Každý účastník by měl umět: vyjmenovat příležitosti, jak metody aktivního učení přispívají k inkluzi vysvětlit proč je dobré metody aktivního vyučování používat vytvořit přehled používaných metod aktivního učení a doplnit jej o metody nové popsat model třífázového učení „evokace – uvědomění si významu – reflexe“ analyzovat ukázku výukové jednotky založené na principu E-U-R
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně