Komunikační dovednosti v praxi

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:22. 04. 2024
Cena:2150

 

Komunikace je hlavním pracovním nástrojem učitele. A komunikační dovednosti jsou tedy neustále se vyvíjejícím se nástrojem, který nikdy není hotový. Proto je třeba podporovat rozvoj komunikačních technik, nadhledu a účelu. Akce je zaměřená nejen na konkrétní komunikační techniky, ale také na fakt, že každý dětský věk vyžaduje jinou formu, obsah a kompetenci.

Po absolvování semináře budete schopni určit komunikační strategie, na jejichž základě zvolí vhodné komunikační formy, které využije během své pedagogické praxe.

Obsah akce podle bloků:

1. blok:

Komunikace má dva hlavní procesy – vnitřní (myšlení) a vnější (mluvení). Mezi oběma procesy se celý život tvoří vazba, která má kvalitativní charakteristiku. Účastníci se budou rozdíl v těchto oblastech učit chápat a rozeznávat – že mladší dřív mluví, než myslí a starší by to měl mít naopak. Většina lidí si není
vědoma faktu, že si toho hodně myslí, ale relativně málo řeknou, řadu informací neumí zformulovat, ale také často mluví, aniž by rozuměli. Patří k tomu i dovednost klást otázky.

2. blok:

Je třeba znát rozdíly mezi malými, většími a dospívajícími dětmi a samozřejmě dospělými. Velkou bolestí sboroven je nedostatečná kompetence a dovednost komunikace mezi učiteli, popř. mezi učiteli a rodiči. S každým věkovým obdobím je jiná domluva a je třeba, aby to učitelé znali a akceptovali. Účastníci se proto dozvědí charakteristiky komunikace jednotlivých věkových období.

3. blok:

Komunikace není jen verbální, ale je existuje také komunikace tělem („řeč těla“), emocemi (pro-zodie) a komunikační nedostatky (tzv. paraverbální jevy). Učitelé potřebují znát a ovládat všechny čtyři oblasti, protože v opačném případě se jednak s dětmi nedomluví a navíc se stávají terčem parodování a
nápodoby. A zde se ukazuje komunikace mezi učiteli jako klíčová – kolegové jsou první, kdo by měl umět říct kolegovi, když se příliš odchyluje od normy. Ať formou nebo obsahem.

4. blok:

Každý člověk se potřebuje naučit přijímat i formulovat zpětnou vazbu. Když se ve vztazích začne něco kazit, zpravidla je to roto, že se rozpadá komunikační zpětná vazba. Účastníci se tedy dozvědí zákonitosti a formy zpětné vazby, včetně základních komunikačních technik, kterými se zpětná vazba formuluje. Do tohoto bloku spadá i závěrečný dialog, dotazy a diskuze.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ