WEB 236 Jedy kolem nás: Jak číst informace o nich – webinář 04.06.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:04. 06. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Toxické látky přitahují lidskou pozornost od nepaměti. Záznamy o tom lze najít již ve starověkých dokumentech. V současnosti jsou toxické látky, které kontaminují vodu, vzduch, půdu a potravu předmětem intenzivního zájmu odborné i laické veřejnosti. Informace o nich jsou dnes díky internetu snadno dostupné, ale je těžké se v jejich záplavě orientovat a odlišit je od desinformací. Není proto příliš překvapivé, že laická veřejnost má často zkreslené představy o rizikách spojených s toxickými látkami kolem nás. Média některá rizika často zveličují a jiná ignorují. V tomto kurzu se posluchač formou přednášek seznámí se základními koncepty analýzy rizika spojeného s expozicí škodlivým látkám. Budou ukázány příklady nebezpečných kontaminantů životního prostředí, vody a potravy s poukazem na rizika pro lidské zdraví a také některé příklady mediálního zkreslení těchto rizik. Velká pozornost bude věnována diskusím s účastníky. Od Paracelsa k dnešku a zpět k Paracelsovi: pohled na jedy v toku staletí (45 min) Jak se odhaduje zdravotní riziko spojené s toxicitou a karcinogenitou. Limitní hodnoty škodlivých látek, jejich význam a způsob odvození (přípustný expoziční limit, přípustná/tolerovatelná denní dávka, referenční dávka, maximální limit pro residua pesticidů) (45 min) Persistentní látky v životním prostředí a lidské zdraví, aneb časovaná bomba (45 min) Toxické látky (včetně karcinogenů) v potravě. Jsou „éčka“ tím nejhorším, co jíme?    (2 x 45 min) Příklady mediálního zkreslení: čím byl otráven Alexander Veliký; pesticidy v čaji, dvojí mýtus o železe ve špenátu a další (45 min) Nové psychoaktivní látky („designer drugs“):  Co mohou a co nemohou způsobit (45 min) Shrnutí a diskuse s účastníky (45 min) Přestávka na oběd v délce 45 bude po prvnívh třech vyučovacích hodinách. Další dvě kratší přestávky v délce 10 min budou po 2. a 6. vyučovací hodině.

Doplňující informace:

Cíl akce:Podpořit a zlepšit schopnost účastníků vyhodnocovat spolehlivost a věrohodnost informací o toxických látkách a rizikách s nimi spojených. 
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně