Psychohygiena učitele

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:07. 05. 2024
Cena:2150

 

Teoreticky a hlavně prakticky se seznámíte s novými možnostmi v oblasti psychohygieny. Na základě rozboru konkrétních situací z vlastní praxe si prohloubíte schopnosti a dovednosti při zvládání stresových situací a pracovní zátěže, které mohou vést k pocitu vyhoření.

Seminář bude probíhat interaktivní formou – poznatky z praxe, diskuse, řešení modelových situací.

Obsah semináře v bodech:

Teoretická část

  • Seznámení pedagogů s novými možnostmi psychohygieny
  • Zvládání stresových situací
  • Jak nevyhořet

Praktická část

  • Poznatky z praxe 
  • Řešení modelových situací
  • Diskuze

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
asistenti pedagoga