PP 578 Výchovný styl pedagoga dotváří pozitivní klima třídy. Jak na to? 05.06.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:05. 06. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář je zaměřen na výchovný styl pedagoga vedoucí k harmonizaci kolektivu třídy. Zahrnuje nástroje, metody, techniky (včetně motivačních) vedoucí ke zvolení efektivního výchovného stylu, který vede k minimalizaci rizikového chování žáků (odměny, tresty, metoda důsledků, inventář sociálního chování a jeho vyladění, typologie pedagoga, volba postojů při nevhodném chování žáků podle R. Dreikurse, prožitková pedagogika, prosociálnost ve školním kolektivu Co je výchovný styl, k čemu slouží, z jakých modulů se skládá – teoretická část 1 hod. Výchovný styl pedagoga v praxi – hra s dramatizací a kresbou, volné propojení účastníků  2 hod Typologie pedagoga, malý auto test sociálního chování, volba osobního stylu  2  hod Nevhodné chování žáků – jak reagovat, jak vyladit, diagnostika příčin 1,5 hod Lepší je předcházet než řešit…. Co, kdy a jak …1,5 hod

Doplňující informace:

Cíl akce:Zvolit optimální výchovný styl, který směřuje žáky k prosociálnímu chování a nastavuje pozitivní klima třídy bez ponižování, agrese, násilí. Uvědomit si a ujasnit si dovednosti, kompetence učitele, které vedou k prevenci a zvládnutí nevhodného chování. Tento webinář si neklade za cíl zajistit, aby si pedagog osvojil optimální výchovný styl během semináře, ale aby se zamyslel a reflektoval své přístupy a postoje k žákům, případně je korigoval. Cílem je také nastínit možnosti vedoucí k nevhodnému chování žáka s cílem pochopením pomoci žákům v eliminaci chování. ( viz R. Dreikurs).
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitel – metodik prevence
výchovní poradci
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ