Využití microsoft 365 v ne/pedagogickém prostředí

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 

Popis kurzu:
V tomto kurzu se účastníci seznámí s různými aspekty a nástroji Microsoft 365, které mohou využít pro vytváření a zlepšování vzdělávacích materiálů či komunikace. Kurz pokrývá praktické dovednosti, od základních aplikací jako je
Word a Powerpoint až po pokročilé nástroje jako je Teams a OneNote, zaměřené na práci v aplikacích, spolupráci a komunikaci v týmu a interakci. Účastníci se naučí, jak efektivně integrace těchto nástrojů může zlepšit výukový proces a zapojení žáků.

Co mi kurz přinese:

Pochopení klíčových funkcí a možností Microsoft 365 pro vzdělávání.
Získání praktických dovedností pro vytváření efektivních a interaktivních výukových materiálů.
Naučení se, jak využívat cloudové služby pro spolupráci a sdílení materiálů.
Praktické procvičení získaných znalostí.

Délka: 8 hodin (4 hod. teoretická část / 4 hod. praktická část)

Forma studia: prezenční**/ online

Způsob ukončení studia: Dokončení praktického cvičení podle získaných znalostí

Komu je kurz určený?

učitelům, ne/pedagogickým pracovníkům

vedoucím pracovníkům (vzdělávacích institucí)

Obsah školení:

Vzájemné seznámení pedagogů a lektora.

Úvod do Microsoft 365 a jeho význam ve vzdělávání.

Praktické ukázky využití Wordu a Powerpointu ve výukových materiálech.
Spolupráce a komunikace pomocí Teams a OneNote.

Tvorba a správa dokumentů v cloudovém prostředí.

Interaktivní cvičení a zkušební cvičení na využití získaných dovedností.

**doporučená forma

Doplňující informace:

Cíl akce:V tomto kurzu se účastníci seznámí s různými aspekty a nástroji Microsoft 365, které mohou využít pro vytváření a zlepšování vzdělávacích materiálů či komunikace.
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:informatika a komunikační technologie
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga