Jak snižovat stres z pedagogické činnosti

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:10. 09. 2024

 
Účastník pozná a připomene si, co to je stres, který ve specifických situacích prožívá, a jaké stres přináší obtíže v komunikaci a do našeho zdraví. Bude také schopen poznat, kdy stres přechází do kritické úrovně a krátkodobě i dlouhodobě stres vhodnými metodami snižovat. I díky tomu účastník porozumí, jak vypadá stres u svých klientů (děti, žáci, studenti, dospělí klienti) i kolegů, a bude schopen jim pomoci při odbourávání jejich stresu. Tréma či stres v určité míře pomáhají našemu komunikačnímu výkonu. Vypadá to tak, že se těšíme a tato vibrující radost nás vede k lepším výsledkům. Jakmile přeroste individuální hranice, stres se stává nebezpečným až nepřítelem pro zdraví i mezilidské vztahy.
Co mi kurz přinese:
Podpora pozitivního přístupu k pedagogické činnosti a životu
Porozumění, co to je stres a jak jej prožívám
Seznámení se s metodami ke snížení akutního stresu
Uvědomění si, co mohu dělat pro zvládnutí dlouhodobého stresu
Přijetí konkrétních činností pro praxi, které mi pomohou zvládat můj individuální stres
Délka: 8 hodin teoretické výuky
Forma studia: prezenčně
Obsah školení:
• Vzájemné seznámení pedagogů a lektora
• 4 Překážky komunikace s klientem
• 4 Podmínky úspěšné komunikace s klientem a docílení změny
• Co je stres?
• Co předcházelo mému stresu?
• Dvě dovednosti, které jsou důležité pro snižování stresu
• Metody ke snížení stresu
• Symptomy a syndromy spolu-podmíněné stresem
• Strategie zvládání stresu
• Přístup k dlouhodobému stresu
• Individuální úkoly a vyhodnocení kurzu
Kurz je možno financovat z šablon OP JAK

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník pozná a připomene si, co to je stres, který ve specifických situacích prožívá, a jaké stres přináší obtíže v komunikaci a do našeho zdraví.
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga