Práce s AI a chatboty (např. ChatGPT) ve vzdělávání

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Popis kurzu:

Tento kurz se zaměřuje na využití umělé inteligence a chatbotů, jako je ChatGPT, ve vzdělávacím prostředí. Účastníci se seznámí s principy AI, jejími možnostmi a omezeními v kontextu vzdělávání. Kurz nabízí přehled o tom, jak může být AI využita pro podporu výuky, personalizaci učení a efektivní komunikaci. Dále se kurz zaměří na praktické využití ChatuGPT např. pro denní úkoly pracovníků, přičemž ukáže, jak tento nástroj může zjednodušit a zpříjemnit nejen výukové procesy, ale i rutinní administrativní úkony. Účastníci se naučí, jak efektivně využívat ChatGPT pro tvorbu a správu výukových materiálů, komunikaci s žáky a kolegy, a jak tato technologie může pomoci v zefektivnění běžných úkolů, což může vést k ušetření času, zvýšení produktivity a ke zpříjemnění práce.
Co mi kurz přinese:
Základní porozumění AI, nejen ve vzdělávání.
Přehled možností využití AI pro podporu učení a komunikace.
Návrhy na implementaci AI a chatbotů do výukových strategií.
Praktické procvičení získaných znalostí

Délka: 4 hodiny – po domluvě se čas může upravit

Obsah školení:
Co je AI = umělá inteligence.
Základy umělé inteligence a chatbotů, nejen ve vzdělávání.
Přehled a ukázky využití ChatGPT a podobných nástrojů.
Diskuse o možnostech a omezeních AI v pedagogickém kontextu.
Možnosti a scénáře použití AI pro podporu výuky a komunikace.
Interaktivní procvičení a případové studie.

Doplňující informace:

Cíl akce:Tento kurz se zaměřuje na využití umělé inteligence a chatbotů, jako je ChatGPT, ve vzdělávacím prostředí. Účastníci se seznámí s principy AI, jejími možnostmi a omezeními v kontextu vzdělávání.
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:informatika a komunikační technologie
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga