Inovativní a digitální metody v interaktivním vzdělávání

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Popis kurzu:
Tento komplexní kurz kombinuje techniky pro využití digitálních nástrojů s metodami integrace multimediálního obsahu do výuky. Účastníci se naučí, jak používat interaktivní nástroje a aplikace pro zvýšení zapojení žáků a podporu aktivního učení. Kurz se zaměří na efektivní využití interaktivních digitálních nástrojů, jako jsou vzdělávací aplikace, hry a online platformy, společně s multimediálními nástroji, jako jsou videa, podcasty, a animace, pro oživení výuky a jejich zvědavosti. Účastníci se naučí, jak tyto nástroje mohou podporovat různé styly učení a jak je lze použít pro tvorbu interaktivních a poutavých hodin/lekcí.
Co mi kurz přinese:
Porozumění různým typům digitálních nástrojů pro výuku.
Znalosti a praktické dovednosti v oblasti využití digitálních a multimediálních nástrojů ve vzdělávání.
Schopnost využívat interaktivní digitální nástroje a multimediální obsah pro zvýšení efektivity výuky a zapojení a motivace žáků.
Nápady na inovativní způsoby zapojení žáků.< Rozvoj kritického myšlení a kreativity při návrhu a implementaci digitálních výukových strategií. Délka: 8 hodin (4h teorie / 4h praxe)

Forma studia: prezenční** / online

Způsob ukončení studia: Dokončení praktického cvičení podle získaných znalostí

Obsah školení:

Přehled moderních digitálních a multimediálních nástrojů pro výuku.
Vytváření a integrace multimediálního obsahu (videa, podcasty, animace).
Praktické ukázky využití interaktivních digitálních nástrojů.
Návrhy a příklady realizace interaktivních výukových aktivit.
Efektivní strategie pro zapojení žáků s využitím digitálních médií.
Diskuse o výhodách a výzvách při používání digitálních nástrojů.
Diskuse o nejlepších praktikách a inovativních přístupech ve vzdělávání.
** doporučená forma

Doplňující informace:

Cíl akce:Tento komplexní kurz kombinuje techniky pro využití digitálních nástrojů s metodami integrace multimediálního obsahu do výuky. Účastníci se naučí, jak používat interaktivní nástroje a aplikace pro zvýšení zapojení žáků a podporu aktivního učení.
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:informatika a komunikační technologie
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení