IKIGAI: smysl a motivace v učitelské profesi

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Popis kurzu:
Tento kurz se zaměřuje na koncept IKIGAI, japonský přístup k nalezení smyslu a motivace v životě a v práci. Účastníci se dozví, co „iki“ – žít, „gai“ – smysl, znamená a jak tento koncept aplikovat ve svém životě a učitelské praxi, což jim pomůže najít hlubší smysl ve své profesi a zvýšit svou pracovní motivaci. Kurz zahrnuje interaktivní cvičení a reflexe, které podporují osobní i profesní rozvoj. Kurz je také zaměřen na rozšíření obzorů, posílení sebepojetí a sebeuvědomění účastníků. Cílem je přinést účastníkům větší klid na duši a novou moudrost do jejich osobního a profesního života, čímž podpoří jejich vnitřní klid a celkovou pohodu. Skrze praktické aktivity a diskuse kurz nabídne prostor pro hluboké osobní zamyšlení a rozvoj, což povede k obohacení profesního i osobního života účastníků.
Co kurz přinese:
Porozumění principům IKIGAI a jejich významu pro učitelskou profesi.
Nástroje a techniky pro nalezení osobního a profesního smyslu a motivace.
Zlepšení osobního wellbeing a pracovního nasazení.
Délka: 4 hodiny/ 6 hodin 
Forma studia: prezenční / online
Způsob ukončení studia: Vypracovaný IKIGAI a praktické cvičení podle získaných znalostí
Obsah školení:
Úvod do konceptu IKIGAI a jeho aplikace v pedagogice.
Aktivity pro objevování osobního IKIGAI (učitelů).
Techniky pro zvýšení motivace a nalezení smyslu v práci.
Diskuse a reflexe o výzvách a radostech v učitelské profesi.
Vytváření individuálního plánu pro osobní a profesní rozvoj 

Doplňující informace:

Cíl akce:Tento kurz se zaměřuje na koncept IKIGAI, japonský přístup k nalezení smyslu a motivace v životě a v práci. Účastníci se dozví, co „iki“ – žít, „gai“ – smysl, znamená a jak tento koncept aplikovat ve svém životě a učitelské praxi, což jim pomůže najít hlu
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:informatika a komunikační technologie
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitel praktického vyučování
asistenti pedagoga