Zvládání stresu a sebepéče pro učitele s praktickým nacvičením meditace

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Popis kurzu:
Tento kurz je navržen tak, aby pedagogům poskytl efektivní nástroje a metody pro zvládání stresu a podporu osobního blahobytu. Účastníci se seznámí s technikami pro snižování stresu, včetně relaxačních cvičení, praktik mindfulness a efektivního time managementu (prioritizace). Důraz je kladen na důležitost sebepéče a udržování
dobrého duševního a fyzického zdraví, což je zásadní pro dlouhodobé udržení kvalitního výkonu v učitelské profesi. Kurz nabízí praktické rady a cvičení, které pomáhají učitelům vyvážit pracovní a osobní život a zlepšit svou celkovou pohodu. Součástí kurzu jsou také praktické cvičení a ukázka meditace, které účastníkům poskytne nástroje pro hlubokou relaxaci a zklidnění mysli, a to jak v osobním životě, tak v profesním prostředí.
Co kurz přinese:
Porozumění důležitosti sebepéče a zvládání stresu v učitelské profesi.
Techniky a strategie pro efektivní zvládání stresu a prevenci vyhoření.
Metody relaxace a mindfulness pro zlepšení duševního zdraví.
Ukázku meditace, a praktické procvičení.
Dovednosti pro lepší time management a vyvážení pracovního a osobního života.
Nástroje pro rozvoj osobní pohody a zlepšení celkové kvality života.
Délka: 6 hodin (3h / 3h)
Forma studia: Prezenční
Způsob ukončení studia: Praktická cvičení a reflexe

Obsah školení:
Základy zvládání stresu a význam sebepéče pro učitele
Techniky a cvičení pro relaxaci a snížení stresu.
Praktické metody mindfulness a meditace pro zlepšení duševního zdraví.
Meditační cvičení.
Strategie pro efektivní time management a rovnováhu mezi prací a osobním životem.
Diskuse a cvičení na téma udržování duševní a fyzické pohody.

Doplňující informace:

Cíl akce:Tento kurz je navržen tak, aby pedagogům poskytl efektivní nástroje a metody pro zvládání stresu a podporu osobního blahobytu.
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ