Leadership a týmová práce ve školním prostředí

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Popis kurzu:

Tento kurz se zaměřuje na rozvoj dovedností v oblasti leadershipu a týmové práce, které jsou klíčové pro úspěšné fungování školního prostředí. Účastníci se naučí, jak efektivně vést týmy, podporovat spolupráci a komunikaci mezi pedagogy a jak vytvářet podpůrné a motivující školní prostředí. Kurz klade důraz na praktické dovednosti v oblasti řízení, motivace a řešení konfliktů v týmech, a zahrnuje zásady situačního leadershipu, které pomáhají rozpoznat a adekvátně reagovat na různé výzvy a potřeby v rámci školního týmu.
Co kurz přinese:
Rozvoj dovedností pro efektivní leadership a týmovou práci ve školním prostředí. Znalosti a dovednosti pro efektivní vedení a motivaci týmů.
Techniky pro posílení týmové spolupráce a komunikace.
Strategie pro řešení konfliktů a budování silných týmových vztahů.
Nástroje pro rozvoj pozitivního a produktivního školního prostředí.
Sebevědomí a schopnosti potřebné pro úspěšný leadership ve školním prostředí
Délka: 6 hodin (4h / 2h)
Forma studia: Prezenční / Online
Obsah školení:
Základy efektivního leadershipu a týmové práce ve vzdělávání.
Techniky pro efektivní komunikaci a spolupráci v týmech.
Principy a aplikace situačního leadershipu v školním prostředí.
Praktické cvičení na vedení týmů a motivaci zaměstnanců.
Strategie pro řešení běžných týmových konfliktů a výzev.
Vytváření a udržování produktivního a podpůrného pracovního prostředí

Doplňující informace:

Cíl akce: Účastníci se naučí, jak efektivně vést týmy, podporovat spolupráci a komunikaci mezi pedagogy a jak vytvářet podpůrné a motivující školní prostředí.
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
učitel praktického vyučování
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií