Time management a práce s cíli pro pedagogy

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Popis kurzu:
Kurz \“Time management a práce s cíli pro pedagogy\“ je určen pro ne/pedagogické pracovníky, kteří chtějí zlepšit své dovednosti v oblasti řízení času a stanovování cílů. Účastníci se naučí, jak efektivně plánovat svůj čas, stanovovat a dosahovat profesních i osobních cílů a jak zvládat pracovní zátěž s větší efektivitou a menším stresem. Kurz
zdůrazňuje význam prioritizace úkolů, delegování a využití různých nástrojů a technik
Co kurz přinese:
Zlepšení dovedností v oblasti plánování a řízení času.
Techniky a nástroje pro stanovování realistických a dosažitelných cílů.
Strategie pro efektivní prioritizaci a delegování úkolů.
Nástroje a metody pro zvýšení produktivity a snížení pracovního stresu.
Schopnost lépe zvládat pracovní zátěž a dosahovat stanovených cílů.
Délka: 6 hodin (3h / 3h)
Forma studia: Prezenční / Online
Způsob ukončení studia: Workshop a praktické cvičení
Obsah školení:
Základy efektivního time managementu a jeho význam ve vzdělávacím prostředí.
Techniky pro stanovování a sledování profesních a osobních cílů.
Praktické metody pro prioritizaci a efektivní využití času.
Nástroje a aplikace pro zlepšení organizace a plánování.
Strategie pro řízení pracovní zátěže a snižování stresu

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se naučí, jak efektivně plánovat svůj čas, stanovovat a dosahovat profesních i osobních cílů a jak zvládat pracovní zátěž s větší efektivitou a menším stresem. Kurz zdůrazňuje význam prioritizace úkolů, delegování a využití různých nástrojů a te
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času