Cochemská praxe – Zmírňování traumatizace z rozpadu rodiny

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Cochemský model interdisciplinární spolupráce soudů a pomáhajících profesí zapojených do řešení rodičovského konfliktu se zavádí i u nás. U odborné veřejnosti budí zájem, který zrcadlí její nespokojenost s obecnými způsoby řešení vyhrocených rodičovských sporů o děti, ale i bezmoc, s níž sledují jejich ničivé dopady na děti. Rodiče jsou často v zajetí emocí a nevraživosti, neschopni vzájemné komunikace ani dohody, nemají schopnost ani vůli vnímat potřeby dětí, aby jim pomohli rozpad rodiny zvládnout. Důsledky pro život a osobnostní vývoj dětí mohou být katastrofální.

Co mi kurz přinese:
Osvojíte si jak pracovat s traumatem.
Seznámíte se s potřebami dítěte a rodiny.
Osvojíte si metody, jak zvládat s dítětem rozvod.
Zjistíte nejčastější chyby při uplatňování této metody.
Naučíte se Cochemský model v praxi.
Délka: 8 hodin teoretické výuky
Forma studia: prezenční
Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky
Obsah:
Úvod
Reflexní praxe účastníků
Potřeby dítěte a rodiny, rozchod, rozvod rodičů, typy péče
Dítě a konfliktní rozchod rodičů/ traumatizace dítěte
Cochemský model v praxi
Cochemské principy ve výkonu praxe sociální práce, sociálních služeb
Závěr
Kurz je možno financovat z šablon OP JAK

Doplňující informace:

Cíl akce:Osvojíte si jak pracovat s traumatem. Seznámíte se s potřebami dítěte a rodiny. Osvojíte si metody, jak zvládat s dítětem rozvod. Zjistíte nejčastější chyby při uplatňování této metody. Naučíte se Cochemský model v praxi.
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové