Sebepoškozování, Úvod do problematiky sociálně patologických jevů – syndromu CAN

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Popis kurzu:

V dnešní době dochází k vysokému výskytu patologických jevů. Dítě bývá nechtěnou obětí těchto jevů a to jak ze strany rodičů, příbuzných, kamarádů nebo médií. Protože dítě se neumí nebo nemůže těmto jevům bránit, často u něj dochází k různým změnám, které se nejvíce odrážení ve školním prostředí. Cílem kurzu je seznámení se s problematikou sociálně patologických jevů, syndromu CAN a sebepoškozování.

Co kurz přinese:
Seznámení s dopady na dítě a to po stránce psychologické, sociální a vzdělávací. Účastníci kurzu budou schopni pracovat s dítětem, které je poznamenáno patologickými jevy. Během kurzu pochopí, proč se dítě sebepoškozuje, naučí se, jak mohou s dítětem pracovat a jak mu pomoci. Během kurzu se účastníci také dozví, jaké možnosti mají, když rodič nespolupracuje a nebo dítě žije v nevhodných podmínkách. Seznámí se zákonnými normami, jak tyto zákony mohou uplatnit v rámci odhalení syndromu CAN a nebezpečných patologických jevů nebo nespolupráci rodičů se školou.  
Délka: 8 hodin teoretické výuky
Forma studia: prezenční

Obsah:
Nejčastější patologické jevy – příčiny patologických jevů vyskytující se ve školství – záškoláctví, šikana, agresivita, krádeže, užívání dostupných legálních drog, sebepoškozování 
Dopady patologických jevů po stránce psychologické, sociální a vzdělávací. Práce s dítětem – jako oběť patologických jevů nebo aktér.
Zákonné normy odhalení syndromu CAN, nespolupráce rodičů se školou. 

*Pojem „ syndrom CAN “ je zkratkou z původně anglického termínu Child Abuse and Neglect. Toto pojmenování zahrnuje týrané, zneužívané a zanedbávané dítě – v české terminologii je pojem překládán jako syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je seznámení se s problematikou sociálně patologických jevů, syndromu CAN a sebepoškozování.
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
psychologové
asistenti pedagoga