Zážitková první pomoc nejen pro děti a pedagogy

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
V kurzu se budeme zabývat tím, jak rozpoznat zdraví ohrožující stavy, u sebe i ostatních. Jak si účinně přivolat pomoc, poskytnut základní první pomoc při jednotlivých stavech nebo zraněních. Dále se účastníci naučí poskytovat KPR (kardiopulmonální resuscitaci) v případě náhlé srdeční zástavy a součástí kurzu je i výuka použití AED (automatický externí defibrilátor). Dotkneme se společně základů fyziologie a patofyziologie lidského těla. Všechny dovednosti si absolventi kurzu vyzkouší také na modelech a v celé řadě simulovaných scénářů, které jsme pro Vás připravili.

Kurz pro dospělé:

rozsah min. 4 hodiny – základní informace a dovednosti
dále dle požadavků – hlubší znalosti a dovednosti, simulované scénáře
Kurz pro děti:

Kurz je určen pro děti všech druhů škol, aby dokázali v případě potřeby poskytnout první pomoc. Děti si vše prakticky vyzkouší. Kurzy přizpůsobujeme jejich věku, mají kratší trvání a jsou více interaktivní. V našich uspořádaných kurzech nebudou chybět ani soutěže v rámci první pomoci.

Bezpečnost varovné známky nebezpečí
Volání 155/112 – fungování IZS, komunikace s dispečinkem, simulace hovorů
Zástava krvácení – žilní x tepenné krvácení, tlakový obvaz, fixace
Uvolnění dýchacích cest – záklon hlavy, vdechnutí cizího tělesa
KPR – zhodnocení stavu, srdeční masáž, umělé dýchání
demo ukázka, simulace
Úrazy – běžné úrazy / kolo, koloběžka, hry na hřišti/

Obsah kurzu:

Legislativa
Úrazy- pravidla ošetření úrazových pacientů- zástava krvácení, otevřené rány, popáleniny, zlomeniny
Interní stavy-  dušení cizím tělesem, infarkt, cukrovka, kolaps, intoxikace, alergie
Neurologické stavy- mozková příhoda, křeče
Základní fyziologie krevního oběhu- srdeční zástava- příčiny + následky
KPR- zhodnocení stavu, komunikace s dispečinkem 155, srdeční masáž, umělé dýchání
AED- popis funkce přístroje, bezpečné použití
Demo- ukázky prováděné lektory v reálném čase
Simulované scénáře- prováděné účastníky kurzu, modely, živý figuranti

Doplňující informace:

Cíl akce:V kurzu se budeme zabývat tím, jak rozpoznat zdraví ohrožující stavy, u sebe i ostatních. Jak si účinně přivolat pomoc, poskytnut základní první pomoc při jednotlivých stavech nebo zraněních
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
trenéři sportovních škol
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení