Koučovací techniky pro podporu osobního rozvoje učitelů a žáků

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Popis kurzu:
Tento kurz se zaměřuje na koučovací techniky a nástroje, které mohou učitelé využít pro podporu osobního i profesního rozvoje jak sebe, tak svých žáků. Účastníci se naučí základním principům a technikám koučování, efektivní

komunikaci a naslouchání, a také, jak tyto dovednosti aplikovat v pedagogickém prostředí pro podporu učení a rozvoje žáků.
Co kurz přinese:
Základní znalosti a dovednosti v oblasti koučování.
Základní informace ke koučinku, strukturu a nové otázky.
Techniky pro efektivní komunikaci a podporu rozvoje osobních a profesních cílů.
Nástroje pro aplikaci koučovacích metod ve vzdělávacím prostředí.
Délka: 8 hodin (4h / 4h)
Forma studia: Prezenční** / Online
Obsah školení:
Základy koučování a jeho principy v pedagogice.
Techniky efektivní komunikace a naslouchání.
(Sebe)Koučovací metody pro podporu osobního a profesního rozvoje.
Aplikace koučovacích technik v pedagogickém prostředí.
Praktické cvičení a případové studie zaměřené na koučování žáků.
** doporučení forma 

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se naučí základním principům a technikám koučování, efektivní komunikaci a naslouchání, a také, jak tyto dovednosti aplikovat v pedagogickém prostředí pro podporu učení a rozvoje žáků.
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga