Kreativní techniky pro oživení výuky a rozvoj kreativity žáků

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Kurz poskytuje praktický přehled kreativních technik a metod, které mohou učitelé využít k oživení výuky a podpoře kreativity žáků. Účastníci se seznámí s různými nástroji a přístupy, jako jsou brainstorming, mind mapping, a kreativní vizualizace, které pomáhají stimulovat kreativní myšlení a zapojení žáků. Kurz rovněž zahrnuje využití multimediálních nástrojů jako jsou videa, animace a podcasty, které představují efektivní způsoby, jak zpřístupnit učivo zajímavě a interaktivně, a podporují různé styly učení.
Co kurz přinese:
Seznámení s různými kreativními technikami a metodami výuky.
Schopnost implementovat tyto techniky pro zvýšení zapojení a kreativity žáků.
Naučení se, jak využívat videa, animace a podcasty pro oživení výuky.
Rozvoj dovedností pro efektivní využití multimediálních nástrojů ve výukovém procesu.
Inspirace a nápady pro inovativní a zábavné vyučovací metody.
Délka: 6 hodin (3h / 3h)
Forma studia: prezenční** / online
Obsah školení:
Seznámení s kreativními technikami a metodami výuky.
Praktické cvičení s brainstormingem a mind mappingem.
Návrhy a aplikace kreativních vizualizačních technik.
Využití multimediálních nástrojů (videa, animace, podcasty) ve výukovém procesu.
Workshop na téma inovativní a zábavné vyučovací metody.
Příklady efektivního využití kreativity ve výukovém procesu

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se seznámí s různými nástroji a přístupy, jako jsou brainstorming, mind mapping, a kreativní vizualizace, které pomáhají stimulovat kreativní myšlení a zapojení žáků.
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování