Emoční inteligence ve vzdělání

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 

Kurz \\\“Emoční Inteligence ve Vzdělávání\\\“ se zaměřuje na rozvoj dovedností emoční inteligence u učitelů a jejich využití v pedagogické praxi. Účastníci se dozví, co je emoční inteligence, jaké dovednosti k ní patří a také se naučí, jak rozpoznávat a řídit vlastní emoce a jak efektivně reagovat na emoce žáků. Kurz poskytuje nástroje pro rozvoj všech dovedností emoční inteligence, zlepšení mezilidských vztahů a podporuje vytváření pozitivního a podpůrného vzdělávacího prostředí.
Co kurz přinese:
Znalosti o základech emoční inteligence a její důležitosti ve vzdělávání.
Techniky pro identifikaci a regulaci vlastních emocí.
Strategie pro rozpoznávání a reagování na emoce žáků.
Rozvoj empatie a komunikačních dovedností pro efektivnější pedagogickou praxi.
Metody pro vytváření emocionálně podpůrného vzdělávacího prostředí.
Délka: 6 hodin (4h teorie / 2h praxe )
Forma studia: Prezenční** / Online
Obsah školení:
Úvod do emoční inteligence a jejího významu v pedagogice.
Techniky pro rozpoznávání a regulaci emocí v edukačním kontextu.
Rozvoj empatie a efektivní komunikace s žáky.
Praktická cvičení zaměřená na aplikaci emoční inteligence ve výuce.
Diskuse o případech, kde emoční inteligence ovlivnila výsledky výuky
**doporučená forma 

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se dozví, co je emoční inteligence, jaké dovednosti k ní patří a také se naučí, jak rozpoznávat a řídit vlastní emoce a jak efektivně reagovat na emoce žáků. Kurz poskytuje nástroje pro rozvoj všech dovedností emoční inteligence, zlepšení mezili
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení