Prezentační dovednosti pro učitele

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Tento interaktivní kurz je zaměřený na rozvoj prezentačních dovedností a jejich inovativní přístupy, které jsou velmi nápomocné, ne-li klíčové pro úspěšné pedagogické působení. Účastníci se nejen naučí tradiční prezentační dovednosti, ale také se seznámí s nejnovějšími technologiemi a kreativními metodami prezentování, jako je storytelling, multimediální a interaktivních digitálních nástrojů. Zároveň však nabízí základy, jak efektivně předávat informace, udržet pozornost žáků a využívat vizuální a technologické pomůcky pro zlepšení svých prezentací. Kurz zdůrazňuje význam jasného vyjadřování, strukturování obsahu a zapojení „publika“, a poskytuje praktické techniky pro vylepšení prezentačních schopností učitelů pro transformaci jejich výuky v poutavější zážitek.
Co kurz přinese:
Zlepšení schopností efektivního a jasného vyjadřování.
Techniky pro strukturování a přípravu prezentací.
Dovednosti pro využívání vizuálních a technologických pomůcek v prezentacích.
Moderní a kreativní přístupy k prezentování, které přesahují tradiční metody.
Dovednosti v oblasti storytellingu a vizuálního vyprávění příběhů.
Metody pro zapojení a udržení pozornosti žáků.
Sebevědomí a dovednosti potřebné pro působivé prezentace.
Délka: 6 hodin (2h teorie / 4h praxe)
Forma studia: Prezenční
Obsah školení:
Základy efektivní komunikace a prezentačních technik
Výběr a použití vizuálních pomůcek a prezentačních nástrojů.
Techniky pro strukturování obsahu a efektivní plánování prezentací.
Inovativní techniky prezentace a vizuálního storytellingu.
Efektivní zapojení a interakce s žáky během prezentací.
Příklady úspěšných prezentací a analýza klíčových prvků jejich úspěchu.
Praktické cvičení na vytváření kreativních a poutavých prezentací

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se nejen naučí tradiční prezentační dovednosti, ale také se seznámí s nejnovějšími technologiemi a kreativními metodami prezentování, jako je storytelling, multimediální a interaktivních digitálních nástrojů
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
speciální pedagogové