Relaxační techniky a cvičení pro děti předškolního a mladšího školního věku – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1250

 
„Zkalená voda se vyčistí, je-li v klidu.“ 
– Lao-c‘

Relaxace podporuje fyzický i duševní klid, přináší celkové duševní uvolnění, vede k duševní vyrovnanosti a pohodě, mírní negativní emoce, únavu a vyčerpání, povzbuzuje představivost. Napomáhá k sebepoznání a adekvátní sebereflexi, podporuje soustředění dětí a napomáhá rozvoji motoriky. 
Jak ji zařadit do Vaší práce s dětmi?

Popis kurzu

Teoreticko – praktický vzdělávací program je zaměřen na relaxaci a účinky relaxačních aktivit u dětí předškolního a mladšího školního věku.

V teoretické části se seznámíte s pozitivními účinky relaxace a relaxačních aktivit.
Osvojíte si jejich specifika u dětí předškolního a mladšího školního věku a naučíte se konkrétní relaxační cvičení
Dále se seznámíte s relaxačními pohádkami, jež jsou psány dle metody Schultzova autogenního tréninku a naučíte se s nimi pracovat.

Praktickou část tvoří konkrétní ukázky aktivit, cvičení, ukázky konkrétních relaxačních pohádek a adaptace Schultzova autogenního tréninku na dětskou cílovou skupinu.
 
Na závěr programu obdržíte metodické materiály. Ověříte si získané znalosti, ve spolupráci s lektorem zhodnotíte praktické činnosti a zamyslíte se nad způsoby začlenění získaných znalostí do každodenní praxe.  

Cíl kurzu

Získat komplexní přehled o pozitivních účincích relaxace a relaxačních aktivit u dětí předškolního a mladšího školního věku.

Obsah kurzu v bodech:

  • pozitivní účinky relaxace a relaxačních aktivit;
  • specifika relaxace u dětí předškolního a mladšího školního věku;
  • relaxační cvičení pro dětí předškolního a mladšího školního věku;
  • autogenní trénink pro dětí předškolního a mladšího školního věku;
  • pohádky pro děti, které jsou psány dle metody Schultzova autogenního tréninku, ukázky konkrétních pohádek, názorné předvedení, jak s pohádkou pracovat;
  • ověření získaných znalostí;
  • závěrečným kruh – reflexe pod vedením lektora, zhodnocení praktických činností a zamyšlení nad způsobem, jak lze získané znalosti začlenit;
  • diskuze.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
asistenti pedagoga