Doškolovací kurz základního školního snowboardingu

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:15. 12. 2024 – 17. 12. 2024
Místo konání:Královéhradecký
Cena:5900 Kč za seminář

 

 • Náměty pro zpestření výuky snowboardingu dětí na lyžařských výcvikových kurzech
 • Využití škály pomůcek při výuce snowboardingu dětí
 • Současné trendy v metodice výuky snowboardingu
 • Zásady organizace výcvikových kurzů a zapojování snowboardových družstev
 • Zdokonalování jízdy účastníkůÚčastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k snowboardingu.

  Podrobný popis kurzu:

 • Opakování metodických řad a ukázky – sdílení námětů do výuky mezi účastníky
 • Různé varianty cvičení s důrazem na motivaci žáků zaměřené na:
 • Zvyšování rychlosti, koordinace zastavení smykem frontside a backside
 • Navazovaný smýkaný oblouk
 • Navazovaný smýkaný oblouk s vertikálním pohybem
 • Smýkaný oblouk, různé poloměry oblouky
 • Nácviku řezaného oblouku
 • Krátký řezaný oblouk
 • Rozbor jízd účastníků na videu
 • Různé varianty cvičení s důrazem na motivaci žáků zaměřené na správné držení těla, smýkaný oblouk s odlehčením těla nahoru a dolu a základy řezaného oblouku
 • Bezpečnost a organizace lyžařských výcvikových kurzů
 • Náměty na relaxaci dětí po výcvikovém dni
 • Nové trendy snowboardingu, údržba snowboardu
 • Hry na sněhu (zaměřené na rozvoj pohybových dovedností)

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Doškolovací kurz základního školního snowboardingu má za cíl seznámit účastníky s metodikou jízdy na snowboardu, současné trendy (řezaný oblouk, freestyle) a bezpečností a organizací lyžařských výcvikových kurzů pro žáky základních a středních škol. Kurz je koncipován jako doškolovací, proto chce být také inspirací, jak výuku co nejvíce zpestřit, používat rozličné pomůcky a jak děti citlivě motivovat ve výuce jízdy na snowboardu.  

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času