Doškolovací kurz základního školního lyžování

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:15. 12. 2024 – 17. 12. 2024
Místo konání:Královéhradecký
Cena:5900 Kč za seminář

 

  • Náměty pro zpestření výuky lyžování dětí na lyžařských výcvikových kurzech
  • Využití škály pomůcek při výuce lyžování dětí
  • Současné trendy ve sjezdovém lyžování
  • Prohlubování a zdokonalování lyžování účastníků
  • Rozbor jízd účastníků na videu
  • Cvičení na krátkých lyžích (tzv. snowblades), carving na normálních lyžích
  • Nové trendy lyžování, údržba lyží
  • Pro zájemce možnost testování lyží s různými parametry

  Účastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k lyžování. 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Doškolovací kurz základního školního lyžování má za cíl seznámit účastníky s metodikou sjezdového lyžování, jeho současnými trendy (carving, snowblades) a bezpečností a organizací lyžařských výcvikových kurzů pro žáky základních a středních škol. Kurz je koncipován jako doškolovací, proto chce být také inspirací, jak výuku co nejvíce zpestřit, jak používat rozličné pomůcky a jak děti citlivě motivovat ve výuce jízdy na lyžích.  

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času