Umělá inteligence jako pomocník pedagoga (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:04. 11. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1750 Kč za seminář

 

Školení je určeno pedagogům, kteří chtějí rozšířit své pedagogické metody o inovativní nástroje a technologie. Zaměříme se na využití umělé inteligence, zejména technologie ChatGPT, pro obohacení výukového procesu a personalizaci učení. Účastníci se naučí základní principy AI jak bezpečně a eticky využívat ChatGPT ve vzdělávání a jak tato technologie může podpořit personalizované učení a kreativitu u žáků. Školení také poskytne praktické návody na integraci AI do výukových plánů, přípravu materiálů a interakci s žáky. Pomocí konkrétních příkladů a cvičení se účastníci naučí, jak AI může pomoci vytvářet harmoničtější a efektivnější vzdělávací prostředí.

Účastníci školení:

  • Seznámí se s AI a ChatGPT, včetně základních principů a možností využití ve vzdělávání.
  • Naučí se jak efektivně a bezpečně integrovat AI do výukových procesů a přípravy materiálů.
  • Získají praktické návody na využití AI pro personalizaci učení a podporu kreativity u žáků.
  • Projdou interaktivními workshopy a cvičeními na reálných příkladech, které jim umožní aplikovat nově získané dovednosti.
  • Získají přístup k rozsáhlým zdrojům a materiálům pro další osobní a profesní rozvoj v oblasti využití AI ve vzdělávání.
  • Vše si prakticky vyzkouší.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem školení je poskytnout pedagogům hlubší pochopení umělé inteligence a jejího potenciálu ve vzdělávání se zaměřením na praktické využití AI. Účastníci se naučí jak tyto nástroje efektivně a bezpečně aplikovat v rámci výuky a přípravy výukových materiálů. Cílem je také rozvíjet pedagogické dovednosti v oblasti inovativních výukových metod a integrace nových technologií do školního kurikula. Dalším klíčovým cílem je podpora pedagogů v používání AI pro zvýšení personalizace učení a podpory kreativity mezi žáky a zároveň je připravit na etické a praktické aspekty používání AI ve vzdělávacím kontextu.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času