VÝUKA MODERNÍCH DĚJIN 8x 45 min.

Pořádá Mgr. Michaela Hlaváčová

Termín:19. 09. 2024
Místo konání:Praha
Cena:2300 Kč za celé studium

 
Naučíme se, jak vést výuku tak, aby byli žáci nuceni přemýšlet, hledali souvislosti. Skrze badatelskou výuku si vyzkoušíme, jak naučit žáky obhájit vlastní názor a vést smysluplnou diskusi i ve spojení s kontroverzními tématy. Prakticky si vyzkoušíme, jak funguje konstruktivistický přístup a metody s ním spojené.
– Metody a přístupy konstruktivismu
– Badatelská výuka
– Práce se zdroji – text, video, fotografie
– Kontroverzní témata a jak s nimi pracovat

Doplňující informace:

Cíl akce:Osvojíte si přístupy badatelské výuky, přístupy konstruktivismu, dozvíte se, jak se žáky vést diskuzi o kontroverzních tématech.
Kontaktní email:kurzy.misa@gmail.com
Typ akce:dílna
Oblast:pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně