Psychologie úspěchu a NLP

Pořádá Libor Činka, s.r.o.

Termín:31. 10. 2024 – 01. 11. 2024
Místo konání:Praha
Cena:9900 Kč za seminář

 
Mnoho lidí stále netuší, jaká slova dokážou vytvořit rozdíl mezi pohodou, štěstím, prosperitou a jejich temnými opaky – od prokrastinace přes deprese až po šikanu a fyzické násilí.

Jediná jedna věta může změnit náš život.

Využívání principů Neuro-lingvistického programování (NLP) je pro učitele, rodiče, terapeuty, manažery, kohokoli výjimečně cenným pomocníkem při komunikaci a porozumění.

NLP poskytuje nástroje pro efektivnější komunikaci. Umíme-li rozpoznávat jedinečné styly učení a chápaní studentů, dětí, kolegů, partnerů, pomůže nám to lépe pochopit jejich potřeby a preference, a tím můžeme přizpůsobit své požadavky, aby nám protistrana lépe porozuměla. To všechno vede ke zlepšení komunikace, lepšímu porozumění a podpoře.

Tento kurz NLP – Neurolingvistické programování obsahuje systém o super inteligentním používání slovních kódů o reakcích mozku a těla na ně. Je to špičková psychologie. Naučíte-li se ovládat principy NLP vzniklé modelováním nejefektivnějších psychologů, vyjednavačů a komunikátorů, které se využívají např. i v hypnóze, otevřete si dveře nekonečných možností.

NLP NABÍZÍ PESTROU PALETU NÁSTROJŮ PRO VLASTNÍ UVĚDOMĚNÍ A POMŮŽE VÁM V MNOHA OBLASTECH ŽIVOTA.

V TERAPII, KOUČINKU – vybudovat si důvěru, odstranit blokace, prolomit rezistenci, zajistit rychlé změny

V PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, VE ŠKOLE – efektivní komunikace, vedení týmu a lidí, realizace cílů, reflexe, řízení změn

V OSOBNÍM ŽIVOTĚ – získat sebevědomí, prolomit neužitečné vzorce, budovat kvalitní vztahy

Neurolingvistické programováním (NLP) je inspirativní, vede k rozlišení podstatného od nepodstatného, k prohloubení systémového myšlení a k rozvoji osobních dovedností.

Kurz je sestaven tak, aby všichni, komu je oblast NLP zatím nová, názorným způsobem získali základní znalosti a dovednosti o této metodě a mohli je okamžitě používat a rozvíjet.

Naučte se více věřit svým smyslům zapnutým naplno díky kurzu Psychologii úspěchu a NLP.

– EFEKTIVNĚ KOMUNIKOVAT SE SEBOU I OSTATNÍMI

– OVLÁDNOUT POUŽÍVÁNÍ STRATEGICKÝCH OTÁZEK

– POZNAT PODVĚDOMÉ PROGRAMY, KTERÉ ŘÍDÍ VAŠE CHOVÁNÍ

– SNADNĚJI DOSAHOVAT SVÝCH SNŮ A CÍLŮ

– ŽÍT ŽIVOT PODLE VLASTNÍCH PRAVIDEL

– BUDOVAT SKUTEČNOU SEBEDŮVĚRU A SEBEHODNOTU

– OVLÁDNOUT VLASTNÍ EMOCIONÁLNÍ STAVY A VYUŽÍVAT VNITŘNÍ ZDROJE

– POZNAT SEBE SAMÉHO, SVÉ HLUBOKÉ TUŽBY A SKUTEČNÁ PŘÁNÍ

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se naučí využívat principy NLP pro efektivnější komunikaci a porozumění svým žákům/studentům, rodičům, kolegům. Pomohou jim k rozpoznávání jedinečných charakteristik a zlepšení jejich motivace.
Kontaktní email:kancelar@liborcinkaa.cz
Kontaktní tel.:+420 775 55 20 99
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
pedagogika, psychologie
akce na zakázku
školský management a řízení školy
prevence, výchovné poradenství
Cílová skupina:učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování