Vyváženost pedagogického a osobního života

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:27. 08. 2024
Místo konání:Praha
Cena:1490 Kč za seminář

 
Účastník pozná a uvědomí si, co všechno chce během svého aktivního času zvládnout, co se mu daří dosahovat výborně a co méně. Kromě pedagogických úkolů a cílů potřebujeme zaopatřit rodinu, potomky, ale i pečovat o sebe, mít koníčky a další zájmy. Každá taková činnost potřebuje mít svůj čas. Kurz nám ukáže cesty, jak plánovat aktivity ve všech našich sférách zájmů, jak se připravit na krize, jak bránit svůj čas před „žrouty času“, jak přidělit aktivitám priority a jak získat motivaci k dosahování svých plánů. A přitom být příkladným pedagogem, rodinným příslušníkem i členem sociální skupiny.

Co mi kurz přinese:

Podpora pozitivního přístupu k pedagogické činnosti a životu
Uvědomění si, co všechno chci během života prožít
Porozumění tomu, že pedagogický čas je jenom jeden z více mých „životů“
Seznámení se s metodami, jak plánovat činnosti
Zlepšení se v tom, co mě vyrušuje a jak na vyrušování mohu reagovat
Pochopení, že jsou některé činnosti Důležité a některé Naléhavé a jejich opaky

Délka: 8 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

Pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům
Vedoucím pracovníkům
Vstupní předpoklady: žádné

Obsah školení:

Vzájemné seznámení pedagogů a lektora
4 Překážky komunikace s klientem
4 Podmínky úspěšné komunikace s klientem a docílení změny
 Jak vnímám vyváženost pedagogického a osobního života?
Co pro nás znamená čas a co během něj děláme za činnosti?
 Co je nejdůležitější při optimalizaci času?
 Jaká je největší překážka při optimalizaci času?
Jak pracovat si definovat priority a jak s nimi pracovat?
 Jaké jsou metody, když jsme vyrušováni?
 Jak efektivně využít svého času?
 Eisenhowerův princip (Princip Důležité/Naléhavé)
 Individuální úkoly a vyhodnocení kurzu
Kurz je možno financovat z šablon OP JAK

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník pozná a uvědomí si, co všechno chce během svého aktivního času zvládnout, co se mu daří dosahovat výborně a co méně. Kromě pedagogických úkolů a cílů potřebujeme zaopatřit rodinu, potomky, ale i pečovat o sebe, mít koníčky a další zájmy.
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775 686 206
Typ akce:kurz
Cílová skupina:učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel – metodik prevence