Právní studium pro management škol – LL.M. – od 14.11.2024 BRNO

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:14. 11. 2024 – 11. 12. 2025
Cena:89000

 

Právní studium

LL.M.

Smyslem prestižního akreditovaného studia LL.M. je pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, odborným pracovníkům orgánů státní veřejné správy, orientovat se v legislativě, která je v současné dynamické době velmi složitá a obsáhlá.

Jedním z cílů studia je posílení efektivity spolupráce mezi zřizovateli, vedením škol, úředníky a MŠMT s pozitivním dopadem na rozvoj vzdělávacího systému. Toho lze dosáhnout prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí, manažerských schopností, znalostí, dovedností a růstem vzájemné důvěry.

Získané znalosti a dovednosti nepochybně přispějí ke zlepšení manažerské práce při řízení školských zařízení a umožní tak věnovat maximum času zvyšování kvality pedagogického procesu.

Vedení škol potřebuje kvalitní právní vzdělání. Dobrá orientace v legislativních otázkách a jejich odborná znalost je pro vedení škol nezbytná. Hlubší znalosti a dovednosti přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti škol a školských zařízení.

LL.M. studium se skládá z 12 specializovaných vzdělávacích bloků, které vám poskytnou nejnovější poznatky ze všech oblastí práva.

Během tohoto prestižního studia si rozšíříte své znalosti a kompetence v právní a manažerské oblasti, které jsou potřebné k úspěšnému řízení školského zařízení a tím posílení jeho konkurenceschopnosti.

Nově nabyté znalosti budete schopni okamžitě implementovat do procesu řízení školy a do interních dokumentů.Proč studovat?

 • Absolvujete prestižní právní studium ukončené titulem Master of Laws (LL.M.)
 • Obsah studia je plně přizpůsoben školnímu prostředí a managementu škol
 • Studium vám pomůže zorientovat se v obtížné právní problematice
 • Získané znalosti budete moci ihned implementovat do procesu řízení školy
 • Podpora vzájemné spolupráce a sdílení nejlepší praxe
 • Do výuky jsou zapojeni právníci a advokáti z ČR i ze zahraničí
 • Klademe velký důraz na individuální přístup ke každému účastníku kurzu

Studium pořádá akreditovaná vzdělávací instituce

INFRA Management, s.r.o. 

Prodej zajišťuje INFRA, s.r.o. Akreditace MŠMT čj. MSMT-6242/2022-4-262

 


LL.M. studium se skládá z 12 specializovaných vzdělávacích bloků, které vám poskytnou nejnovější poznatky ze všech oblastí práva.

 

 • Úvod – historie práva, římské právo, teorie práva
 • Základní právní předpisy ve školství
 • Občanské právo I. – základní smluvní typy, nepojmenované smlouvy, autorské právo, ochrana duševního vlastnictví
 • Obchodní právo I.Zobrazit akci na webu pořadatele

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé MŠ