Efektivní komunikace s žáky a s kolegy

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Kurz je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností, které jsou klíčové pro úspěšnou pedagogickou praxi a efektivní týmovou spolupráci. Účastníci se naučí, jak jasně a účinně komunikovat s žáky i kolegy, jak efektivně naslouchat a reagovat na jejich potřeby a jak používat komunikaci k řešení konfliktů a zlepšení vztahů.

Co kurz přinese:
Rozvoj dovedností pro jasnou a efektivní verbální a neverbální komunikaci.
Techniky pro aktivní naslouchání a empatie v komunikaci.
Strategie pro řešení konfliktů a zlepšení mezilidských vztahů.
Nápady a metody pro zlepšení komunikace v týmech a pracovních skupinách.
Nástroje pro efektivní a pozitivní komunikaci s žáky.

Délka: 6 hodin (3h teorie / 3h praxe)
Forma studia: Prezenční** / Online

Obsah školení:
Základy efektivní komunikace a její význam ve školním prostředí.

Techniky pro vytváření otevřeného a podpůrného komunikačního prostředí.

Strategie a cvičení pro řešení komunikačních konfliktů.

Praktické příklady efektivní komunikace s žáky a kolegy

** doporučená forma

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se naučí, jak jasně a účinně komunikovat s žáky i kolegy, jak efektivně naslouchat a reagovat na jejich potřeby a jak používat komunikaci k řešení konfliktů a zlepšení vztahů.
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga