Náhradní rodinná péče

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Ne každé dítě může vyrůstat ve své biologické rodině a  ne každá rodina je pro výchovu dítěte vhodná. Seminář přináší teoretické vysvětlení jednotlivých typů náhradní rodinné péče a rozdíly mezi nimi.  Na příbězích z praxe ukazuje, co se děje s dětmi, které nevyrůstají ve svých původních rodinách a proč stát do příběhů jednotlivých rodin zasahuje.

Co mi kurz přinese:

Odnesete si informace o:

Adopci, včetně osvojení dětí do zahraničí
Pěstounské péči na přechodnou dobu
Pěstounské péči dlouhodobé
Ústavní výchově v České republice
Identitě dospívajících v náhradních rodinách 
Náhradním mateřství, baby boxech či rodičovství stejnopohlavních párů 
Důležitosti péče jedné osoby.
Traumatu, jeho vzniku a jak mu předcházet
Délka: 2 – 4 vyučovací hodiny.

Seminář lze spojit se seminářem Právo v běžném životě

Seminář je určen žákům a studentům základních, střední i vyšších odborných škol, zájemcům o náhradní rodinnou péči, pedagogickým i sociálním pracovníkům a široké veřejnosti. Rozsah semináře je vždy upraven na míru účastníkům s ohledem na jejich věk, zkušenosti a profesní zaměření.

Doplňující informace:

Cíl akce:Seminář přináší teoretické vysvětlení jednotlivých typů náhradní rodinné péče a rozdíly mezi nimi.
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:přednáška
Cílová skupina:učitel – metodik prevence
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci