Právo v běžném životě

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Seminář určený žákům a studentům a přináší základní informace o vzniku práv a povinností u každého jedince. 

Co mi kurz přinese: 

Zaměříme se zejména na následující oblasti:

Proč moderní společnost legislativně upravuje lidská práva a jakými způsoby to dělá.
Jaká práva a povinnosti v běžném životě máme.
Jak je to se vzájemnými právy a povinnostmi rodičů a dětí. 
Výchovné prostředky a výchovné metody.
Kdy může člověk uzavírat smlouvy.
Kdy jsme trestně odpovědní, a jaké sankce ukládá náš právní řád.
Jak probíhá soud, co se dál děje s odsouzeným, co je to výkon trestu a jak probíhá.
Druhy trestů od alternativních až po tresty odnětí svobody.

Délka: 2 – 4 vyučovací hodiny.

Seminář lze spojit se seminářem Náhradní rodinná péče.

Seminář je určen žákům a studentům základních, střední i vyšších odborných škol, zájemcům o náhradní rodinnou péči, pedagogickým i sociálním pracovníkům a široké veřejnosti. Rozsah semináře je vždy upraven na míru účastníkům s ohledem na jejich věk, zkušenosti a profesní zaměření.

Doplňující informace:

Cíl akce:Seminář určený žákům a studentům a přináší základní informace o vzniku práv a povinností u každého jedince. 
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií