Problematika drog, omamných a psychotropních látek

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Kurz nabízí účastníkům základní vhled do drogové problematiky, představí neujžívanější drogy a jejich účinky na člověka.

Účastnící kurzu získají základní orientaci a přehled v problematice drogových závislostí. Také se účastníky seznámí s dělením drog a návykových látek. Rovněž se obeznámí s účinky drog, zdravotními riziky s tím spojenými a novými trendy na drogovém poli. Na kurzu získáte základní informace o první pomoci při intoxikaci drogami, příznacích zneužívání návykových látek, také se dozvíte jak máte komunikovat s uživatelem drog.

Co mi kurz přinese:

znalost jak důsledně postupovat proti toxikománii :

dělení drog na legální a nelegální,
dělení návykových látek na měkké a tvrdé drogy,
dělení OPL dle účinku ( hašiš, marihuana,extáze, LSD, kokain, metamfetamin a jeho prekurzory, heroin,těkavá rozpouštědla, houby, rostliny a léčiva),
základní informace k toxikomanii,
typování osob pod vlivem OPL (výraz, chování a reakce)
komunikace s uživatelem drog,
výbava uživatele drog,
možná rizika při manipulaci s toxikomanem,
přestupky na úseku toxikomanie a postup při zjištění přestupku,
seznámení s množstvím drog větším než malým,

Délka : 8 vyučovacíh hodin

Tato přednáška je určena pro žáky Základních škol   2. stupně,  studenty odborných učilišť, gymnázií, širokou veřejnost, seniory a další zájemce v rámci preventivních opatření o tuto problematiku apod.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastnící kurzu získají základní orientaci a přehled v problematice drogových závislostí. Také se účastníky seznámí s dělením drog a návykových látek.
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
trenéři sportovních škol
učitel – metodik prevence
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
výchovní poradci