Jak na inkluzi prostřednictvím diferenciace a individualizace výuky?

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Prostřednictvím metod a forem aktivního učení se seznámíme se strategiemi výuky, které umožňují respektovat individuální možnosti, tempo a odlišnosti (sociální, kulturní, zdravotní, náboženské apod.) každého žáka. Budeme analyzovat své vzdělávací potřeby směrem k inkluzi. Společně rozebereme konkrétní příležitosti k aplikaci vnější i vnitřní diferenciace na škole.

Obsah kurzu:

Přehled témat aneb co by měl učitel umět a znát

vědět PROČ je dobré výuku měnit
znát a umět poznávat své žáky.
vytvářet/zajistit podnětný prostor pro učení a pestré materiálně technické zázemí
vytvářet/zajistit podnětné a bezpečné sociálně komunikativní prostředí
znát metody aktivního učení a jejich používání v rámci modelu třífázového učení E-U-R
umět efektivně plánovat a řídit skupinové a kooperativní vyučování
umět formulovat funkční cíle
znát různé typy projektů a specifické způsoby jejich přípravy a realizace
efektivně hodnotit žáky a jejich práci (procesy a produkty) a vést žáky k sebehodnocení
vyhodnocovat úspěšnost vlastní práce a výuky
Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

představení tématu a cílů semináře
představení lektora a účastníků
snos myšlenek na téma: Co umíme?
pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
diferenciace x individualizace, inkluze x integrace
prezentace s ukázkami a příklady
analýza ukázek
plánování dle potřeb účastníků
společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám
Cíl kurzu:
Každý účastník by měl umět:

vlastními slovy definovat pojmy inkluze, diferenciace a individualizace ve vzdělávání
popsat proč je dobré inkluzi zavádět
rozlišit vnější a vnitřní diferenciaci
pojmenovat, co by měl učitel umět a znát, aby diferencoval výuku
analyzovat své vzdělávací potřeby směrem k inkluzi
Délka: 8 hodin

Pro hoho je kurz určený: Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ

Doplňující informace:

Cíl akce:vlastními slovy definovat pojmy inkluze, diferenciace a individualizace ve vzdělávání popsat proč je dobré inkluzi zavádět rozlišit vnější a vnitřní diferenciaci pojmenovat, co by měl učitel umět a znát, aby diferencoval výuku analyzovat své vzdělávací po
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:akce na zakázku
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci