Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala?

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Tvorba třídních pravidel probíhá na většině našich škol. Ne vždy jsou však tato pravidla funkční.  Na tomto setkání si společně ukážeme, jak vést žáky k tomu, aby si nastavili svá třídní pravidla, která jim mají pomáhat k tomu, aby se ve třídě cítili bezpečně a v pohodě. Také si ukážeme, jak s těmito pravidly průběžně pracovat, aby si žáci osvojovali životně a společensky důležité kompetence. S pomocí takto nastavených pravidel se žáci učí společenskému chování a respektování pravidel dané komunity nikoliv teoreticky, ale přirozeně a prakticky, a to přímo v komunitě třídy. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

Obsah:

Přehled témat:
co je to funkční třídní pravidlo?
třídní pravidla x školní řád
význam funkčně sestavených třídních pravidel
cíle a kritéria hodnocení
efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu
Témata a cíle semináře:
představení lektora a účastníků
snos myšlenek na téma: Co umíme?
pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
praktická ukázka postupu vedoucího k sestavení třídních pravidel – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí
analýza ukázekplánování dle potřeb účastníků
společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám
Cíl kurzu:
Každý účastník by měl umět:
vyjmenovat příležitosti, třídní pravidla přispívají k inkluzi
vlastními slovy popsat, jakou podobu má mít funkční třídní pravidlo
pojmenovat, jaký je rozdíl mezi školním řádem a třídními pravidly
nastavit kritéria pro posuzování třídních pravidel
analyzovat navržený postup vedoucí k sestavení třídních pravidel
popsat, co může učitel udělat pro to, aby se třídní pravidla stala nedílnou součástí komunity třídy
popsat, jak žákům poskytovat zpětnou vazbu směrem k dodržování třídních pravidel
navrhnout, jak dlouhodobě pracovat s třídními pravidly
Délka kurzu: 4 hodiny

Doplňující informace:

Cíl akce:vyjmenovat příležitosti, třídní pravidla přispívají k inkluzi vlastními slovy popsat, jakou podobu má mít funkční třídní pravidlo pojmenovat, jaký je rozdíl mezi školním řádem a třídními pravidly nastavit kritéria pro posuzování třídních pravidel analyzov
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga