Rizikové chování pro asistenty pedagoga (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:14. 10. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Účastníci budou seznámeni s vybranými projevy rizikového chování nejen ve školním prostředí. Důraz bude kladen na praktické využití získaných informací.

Seminář tematicky doplňuje seminář Poruchy chování pro asistenty pedagoga.

 

  • Patologické závislosti (charakteristika závislosti, typy závislosti, závislostní chování, příčiny vzniku závislosti, charakteristika fází vzniku závislosti, důsledky závislostí)
  • vandalismus (druhy vandalismu, příčiny vandalismu nejen ve školním prostředí)
  • sexuálně rizikové chování (konkrétní oblasti rizika, poruchy sexuální preference)
  • rizikové chování v dopravě (riziko dle věku, konkrétní projevy)
  • xenofobie, rasismus, nacionalismus, antiseminismus, extremismus, homofobie (vhodné a nevhodné přístupy)
  • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie)
  • role školy v prevenci (školní metodik prevence).

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastníci se seznámí se základy problematiky rizikového chování v praxi využitelnými asistenty pedagoga. Vždy bude kladen důraz na preventivní možnosti školy v oblasti rizikového chování a možností participace asistenta pedagoga na těchto aktivitách. Bude představena spolupráce asistenta pedagoga se školním metodikem prevence.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel – metodik prevence