Tandemová (párová) výuka (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:16. 09. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Seminář je podrobně zaměřený na tandemovou (párovou) výuku, konkrétně na její přínos pro efektivní vedení výchovně vzdělávacího procesu, na přínos této výuky pro žáky, pro učitele, na úskalí a pozitiva této výuky, na metody vhodné pro tento způsob výuky, na postup zavádění této výuky do školy, na druhy tandemové výuky jako na různé formy podpory či spolupráce pedagogů. Součástí semináře je příprava hodiny podle modelu 3S od plánování  až po reflexi této hodiny. Účastníci si prakticky vyzkouší připravit hodinu pro tandemovou (párovou) výuku.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře:

  1. pochopení termínu tandemová (párová) výuka a jejího přínosu ve vzdělávání a v kolegiální podpoře
  2. získání informací o tandemové (párové) výuce, konkrétně o cílech, výhodách, nevýhodách, způsobech nastavení spolupráce v tandemu
  3. inspirovat účastníky, jak hodinu v tandemu připravit a vést

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení